Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Kilimo

Tafuta
PAMBA
Kg 1500
TZS 1,300
Geita, Chato
Imewekwa: 15 June, 2021
MAHARAGWE
Gunia 20
TZS 180,000
Rukwa, Sumbawanga
Imewekwa: 15 June, 2021
MAHINDI
Gunia 4
TZS 70,000
Dodoma, Chamwino
Imewekwa: 15 June, 2021
MPUNGA
Gunia 2
TZS 60,000
Dodoma, Bahi
Imewekwa: 15 June, 2021
MAHINDI
Gunia 20
TZS 50,000
Rukwa, Sumbawanga
Imewekwa: 15 June, 2021
MPUNGA
Gunia 10
TZS 70,000
Rukwa, Sumbawanga
Imewekwa: 15 June, 2021
MAHINDI
Debe 10
TZS 13,000
Mbeya, Kyela
Imewekwa: 15 June, 2021
MPUNGA
Gunia 5
TZS 120,000
Mbeya, Kyela
Imewekwa: 15 June, 2021
MPUNGA
Gunia 20
TZS 60,000
Rukwa, Sumbawanga
Imewekwa: 15 June, 2021
MAHINDI
Gunia 30
TZS 60,000
Rukwa, Sumbawanga
Imewekwa: 15 June, 2021
MAHINDI
Gunia 5
TZS 45,000
Tabora, Igunga
Imewekwa: 14 June, 2021
MAHINDI
Gunia 5
TZS 45,500
Mara, Butiama
Imewekwa: 14 June, 2021
MAHINDI
Gunia 20
TZS 50,000
Manyara, BABATI TC
Imewekwa: 14 June, 2021
MAHINDI
Debe 50
TZS 10,000
Songwe, Ileje
Imewekwa: 14 June, 2021
UFUTA
Debe 70
TZS 35,000
Morogoro, Gairo
Imewekwa: 13 June, 2021
MAPAPAI
Kg 200
TZS 2,000
Tanga, Muheza
Imewekwa: 13 June, 2021
NYANYA
Tray 100
TZS 45,000
Simiyu, Itilima
Imewekwa: 13 June, 2021
MAHINDI
Gunia 5
TZS 50,000
Singida, Singida (v)
Imewekwa: 13 June, 2021
VITUNGUU
Gunia 60
TZS 80,000
Iringa, Iringa (v)
Imewekwa: 13 June, 2021
VITUNGUU
Gunia 10
TZS 150,000
Tabora, Nzega
Imewekwa: 12 June, 2021
UFUTA
Kg 500
TZS 2,030
Dodoma, Kondoa
Imewekwa: 12 June, 2021
MAHINDI
Gunia 20
TZS 70,000
Mwanza, Ukerewe
Imewekwa: 12 June, 2021
KAROTI
Gunia 2
TZS 35,000
Mbeya, Mbeya (v)
Imewekwa: 12 June, 2021
UFUTA
Kg 5040
TZS 2,260
Mtwara, Nanyumbu
Imewekwa: 11 June, 2021
MAHINDI
Gunia 80
TZS 70,000
Tanga, Kilindi
Imewekwa: 11 June, 2021
NYANYA
50
TZS 50,000
Arusha, Meru
Imewekwa: 11 June, 2021
VIAZI MVIRINGO
Gunia 30
TZS 25,000
Njombe, Makete
Imewekwa: 11 June, 2021
MPUNGA
Gunia 30
TZS 70,000
Shinyanga, Ushetu
Imewekwa: 11 June, 2021
MAHINDI
Gunia 6
TZS 50,000
Tanga, Kilindi
Imewekwa: 11 June, 2021
MAHINDI
Gunia 2
TZS 100,000
Morogoro, Morogoro (m)
Imewekwa: 10 June, 2021
MAHINDI
Gunia 25
TZS 45,000
Tabora, Nzega
Imewekwa: 10 June, 2021
KAHAWA
Gunia 5
TZS 30,000
Songwe, Mbozi
Imewekwa: 10 June, 2021
UFUTA
500
TZS 2,700
Mtwara, Tandahimba
Imewekwa: 10 June, 2021
MAHINDI
Gunia 8
TZS 50,000
Shinyanga, Ushetu
Imewekwa: 10 June, 2021
MPUNGA
Gunia 10
TZS 60,000
Shinyanga, Ushetu
Imewekwa: 10 June, 2021
MPUNGA
Gunia 30
TZS 90,000
Simiyu, Meatu
Imewekwa: 10 June, 2021
CHOROKO
25
TZS 2,000
Rukwa, Nkasi
Imewekwa: 10 June, 2021
UFUTA
Kg 200
TZS 1,700
Mtwara, Tandahimba
Imewekwa: 10 June, 2021
VITUNGUU
Gunia 20
TZS 120,000
Songwe, Mbozi
Imewekwa: 10 June, 2021
UWELE
Gunia 6
TZS 90,000
Shinyanga, Shinyanga (v)
Imewekwa: 10 June, 2021
MPUNGA
Gunia 10
TZS 60,000
Lindi, LINDI (M)
Imewekwa: 10 June, 2021
MCHELE
Kg 100
TZS 1,500
Rukwa, Kalambo
Imewekwa: 9 June, 2021
MHOGO
Gunia 5
TZS 50,000
Mtwara, Mtwara (DC)
Imewekwa: 9 June, 2021
MPUNGA
Gunia 7
TZS 100,000
Shinyanga, Shinyanga (v)
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 10
TZS 60,000
Mwanza, Magu
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 50
TZS 50,000
Mara, Serengeti
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Debe 20
TZS 7,000
Tabora, Tabora (m)
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Debe 90
TZS 6,000
Tabora, Tabora (m)
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 10
TZS 50,000
Morogoro, Kilosa
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 150
TZS 50,000
Rukwa, Sumbawanga
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 20
TZS 45,000
Ruvuma, Mbinga
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 100
TZS 60,000
Kigoma, Uvinza
Imewekwa: 9 June, 2021
UFUTA
800
TZS 5,000
Lindi, LINDI (M)
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 60
TZS 85,000
Singida, Mkalama
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHARAGWE
Kg 240
TZS 1,500
Kagera, Karagwe
Imewekwa: 9 June, 2021
MPUNGA
Gunia 20
TZS 100,000
Kilimanjaro, Moshi (v)
Imewekwa: 9 June, 2021
MBAAZI
Tani 10
TZS 200,000
Arusha, Karatu
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 50
TZS 50,000
Geita, Chato
Imewekwa: 9 June, 2021
MPUNGA
Gunia 15
TZS 60,000
Morogoro, Mvomero
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 10
TZS 60,000
Njombe, Makete
Imewekwa: 9 June, 2021
VIAZI MVIRINGO
Gunia 120
TZS 40,000
Njombe, Makete
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 40
TZS 60,000
Manyara, BABATI TC
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 10
TZS 50,000
Tanga, Korogwe DC
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 5
TZS 40,000
Manyara, Hanang
Imewekwa: 9 June, 2021
PAMBA
1,000
TZS 1,150
Lindi, LINDI (M)
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 200
TZS 40,000
Rukwa, Sumbawanga
Imewekwa: 9 June, 2021
MCHELE
800
TZS 1,000
Shinyanga, Shinyanga (v)
Imewekwa: 9 June, 2021
MAHINDI
Gunia 60
TZS 50,000
Njombe, Makete
Imewekwa: 8 June, 2021
MAHINDI
Gunia 30
TZS 60,000
Tanga, Kilindi
Imewekwa: 8 June, 2021
MAHINDI
Gunia 5
TZS 70,000
Dodoma, Kondoa
Imewekwa: 8 June, 2021
VITUNGUU
Gunia 20
TZS 200,000
Morogoro, Morogoro (m)
Imewekwa: 8 June, 2021
KARANGA
Gunia 50
TZS 180,000
Njombe, Wanging'ombe
Imewekwa: 4 June, 2021
MPUNGA
Gunia 30
TZS 70,000
Shinyanga, Ushetu
Imewekwa: 4 June, 2021
MPUNGA
Gunia 10
TZS 60,000
Shinyanga, Ushetu
Imewekwa: 4 June, 2021
MAHARAGWE
Gunia 20
TZS 55,000
Dodoma, Dodoma
Imewekwa: 4 June, 2021
NJUGUMAWE
400
TZS 1,550
Mtwara, Tandahimba
Imewekwa: 4 June, 2021
ALIZETI
Gunia 20
TZS 80
Lindi, LINDI (M)
Imewekwa: 3 June, 2021
MAHINDI
Gunia 10
TZS 100,000
Manyara, BABATI TC
Imewekwa: 3 June, 2021
MPUNGA
Gunia 10
TZS 70,000
Iringa, Kilolo
Imewekwa: 3 June, 2021
UFUTA
Tani 0
TZS 2,800
Lindi, LINDI (M)
Imewekwa: 3 June, 2021
UFUTA
Kg 1000
TZS 3,000
Mtwara, Tandahimba
Imewekwa: 3 June, 2021
VIAZI MVIRINGO
Gunia 20
TZS 60,000
Tabora, Uyui
Imewekwa: 3 June, 2021
NYANYA
0
TZS 15,000
Geita, Geita
Imewekwa: 3 June, 2021
ALIZETI
Gunia 5
TZS 10,000
Mbeya, Chunya
Imewekwa: 3 June, 2021
MHOGO
Gunia 50
TZS 35,000
Mara, Musoma (M)
Imewekwa: 3 June, 2021
MAHINDI
Gunia 0
TZS 50,000
Manyara, BABATI TC
Imewekwa: 3 June, 2021
MAHARAGWE
200
TZS 0
Lindi, LINDI (M)
Imewekwa: 3 June, 2021
NYANYA
0
TZS 0
Tabora, Nzega
Imewekwa: 3 June, 2021
KARANGA
Gunia 10
TZS 0
Tanga, Kilindi
Imewekwa: 3 June, 2021
NYANYA
8
TZS 80,000
Njombe, Ludewa
Imewekwa: 3 June, 2021
MAHINDI
1,500
TZS 500
Njombe, Makambako
Imewekwa: 3 June, 2021
MAHINDI
Gunia 50
TZS 50,000
Songwe, Tunduma (M)
Imewekwa: 3 June, 2021
MAHINDI
Gunia 100
TZS 9,000
Njombe, Wanging'ombe
Imewekwa: 3 June, 2021
NYANYA
0
TZS 0
Kilimanjaro, Same
Imewekwa: 3 June, 2021
NYANYA
0
TZS 0
Morogoro, Morogoro (v)
Imewekwa: 3 June, 2021
UFUTA
100
TZS 2,000
Morogoro, Ulanga
Imewekwa: 3 June, 2021
NYANYA
0
TZS 0
Morogoro, Ulanga
Imewekwa: 3 June, 2021
MAHINDI
Gunia 50
TZS 35,000
Manyara, BABATI DC
Imewekwa: 3 June, 2021
NYANYA
0
TZS 0
Morogoro, Ulanga
Imewekwa: 3 June, 2021
MACHUNGWA
3
TZS 1,001
Lindi, LINDI (M)
Imewekwa: 3 June, 2021