Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Kilimo

Kujisajili kama Afisa kilimo unatakiwa kujaza taarifa zifuatazo
  • Jina lako kamili
  • Namba ya kitambulisho cha taifa mfano: 19870221-67531-00003-24
  • Cheo chako kwa sasa
  • Mkoa na Wilaya unapofanyia kazi
  • Mawasiliano - barua pepe na namba ya simu
Taarifa Binafsi


    
Taarifa za Kazi

Elimu

Mahali

Taarifa za kuingilia