Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Kilimo

KUPANDA SHAMBA DARASA LA ALIZETI

SHADIDU KAANGWA

19th February, 2022 10:32
Kupanda SHAMBA darasa la alizeti

Zoezi la upandaji wa SHAMBA darasa la alizeti mbegu aina ya record kiasi kilo mbili eneo eka MOJA nafasi 75cm KWA 30cm


Mirejesho